Ngũ Thánh Kinh Văn Hợp Biên

Ngũ thánh kinh văn hợp biên 五聖經文合編

Ngũ Thánh kinh văn hợp biên này được lưu tại Thư Viện Quốc gia Việt Nam, ký hiệu R.5072,  Ngọc Sơn từ tàng bản, tổng có 39 tờ (78 trang), khổ in 26 x 15 cm. Bìa sách ghi  Hoàng Nam Bảo Đại tứ niên trọng thu thuyên皇南保大四年仲秋鐫 (1928), tổng số ván khắc là 45 tấm.

Ngũ Thánh là:

Thái Thượng Lão Quân Tam Thanh ứng hóa Thiên tôn

Cửu Thiên khai hóa cánh sinh vĩnh mệnh Thiên tôn

Cái Thiên cổ Phật Chiêu minh Dực Hán Thiên tôn

Ngọc Thanh nội tướng hưng hành diệu đạo Thiên tôn

Trần triều Nhân võ Hưng Đạo đại vương Tôn giả

Theo nghi phép tụng kinh này cho biết: những người trì tụng trước nên rửa sạch sẽ rồi thắp hương, nghiêm chỉnh áo mũ, rửa lòng trong sạch và suy nghĩ trong sạch, rất mực thành tâm đảnh lễ, trước thì lễ bái 5 bái, khi ngồi niệm thì chú tâm niệm chú thân chú. Sau đó rồi quỳ niệm đốt hương mà giải bầy. Báo cáo với ngũ Thánh xong sau đó vào tụng, điều âm thanh và chính khí, câu chữ cho rõ ràng, miệng tụng lòng nghĩ, thân thể sức lực, tự nhiên mà giải được tai ách phúc đến. Một lòng kêu cầu, không thể không ứng. tụng xong thì quỳ và niệm tên 5 vị Thánh. Tạ lễ 5 bái.

Nội dung bao gồm các bài Kinh, Chú, Khải, Bảo cáo, Âm chất văn,… của các bậc tiên thiên, thánh thần nhằm mang lại những điều tốt đẹp đến cho con người.

Ngoài việc hợp biên các bài kinh văn để tụng niệm, sách còn có in hai khoa nghi là Thí thực và Phóng sinh ở cuối sách. Tổng cộng là 5 ván, mỗi ván khắc hai mặt, tổng cộng 10 tờ, 20 trang.

Chúng con xin được trân trọng giới thiệu bộ kinh này đến toàn thể quý thầy và độc giả.

Quý vị cần thỉnh vui lòng tham khảo tại link: https://thuvienanvi.com/shop/ngu-thanh-kinh-van-hop-bien

Xem tư liệu gốc và thảo luận tại: https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao/posts/598259731985005