Lễ Tụng Tập Yếu Chư Nghi

LỄ TỤNG TẬP YẾU CHƯ NGHI 禮誦集要諸儀

  • Nơi tàng bản: Chùa Linh Ứng, tỉnh Hải Dương

Bản Lễ tụng tập yếu chư nghi này được Trung tâm sưu tầm số hóa ở chùa Linh Ứng, thôn Cao Dương xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, Hải Dương do Đại đức Thích Giác Thành cung cấp.

Bản này tổng cộng có 142 tờ, 284 trang, sách được in từ ván khắc. Tình trạng văn bản tốt, rõ ràng, không bị hư hỏng.

Căn cứ vào cuối bài dẫn kí và bài bạt có thể biết được Sa Môn Thanh Lịch trụ trì chùa Vĩnh Khánh, Yên Ninh viết lời dẫn và bạt vào ngày 8 tháng 4 mùa hè năm Quý Mùi tức năm Tự Đức thứ 36 Hoàng Triều (1883). Bản khắc lưu tại chùa Vĩnh Khánh Yên Ninh, Chí Linh, Nam Sách, Hải Dương.

Sách được hai ông ở xã Thanh Liễu là Phạm Thọ Kỳ kính cẩn viết chữ, Nguyễn Công Thiêm kính cẩn khắc.

Bộ kinh gồm có phần:

Nhất thời lễ tụng tập yếu chư nghi

Nhật dụng hành trì tập yếu chư nghi

Bộ sách được đệ tử tự Thông Thuyết và toàn thể môn phái chùa Vĩnh Khánh hai xã An Đông, An Đoài tổng Yên Ninh, huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tuân theo di mệnh của thầy, kính cẩn viết chữ và khắc bản bộ Lễ tụng hành trì tập yếu chư nghi. Lúc đầu bộ kinh chỉ có 71 ván khắc, 136 tờ in tập hợp thành một tập. Sau khi hoàn thành ấn tống lưu thông. Nguyện đem công đức tiến dâng lên bản sư Viên Giác tháp Bồ tát giới Tì Khiêu tự là Phổ Tiến hiệu Thanh Lịch Giác Linh. Ngoài ra bộ kinh cũng là để tiến dâng lên cha mẹ của các Sa môn được ghi chép rõ ràng trong kinh này, bên cạnh đó là tiến dâng lên các đệ tử đã mất và pháp phái chư vị tiên vong.

Cuối sách là ghi phương danh công đức của các thiện tín góp tiền để san khắc, ấn tống bộ kinh này. Qua 8 trang in ấn phương danh và số tiền cung tiến, có thể nhận thấy để hoàn thành bộ kinh này là sự tham gia đóng góp rất lớn của nhiều người.

Để góp phần báo đáp thâm ân của tiền nhân đã có công san kinh ấn tống nhằm giúp pháp bảo lưu thông.

LỄ TỤNG TẬP YẾU CHƯ NGHI do Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam trùng ấn theo lối cổ.
Quý vị cần thỉnh vui lòng tham khảo tại link: https://thuvienanvi.com/shop/le-tung-hanh-tri-tap-yeu-chu-nghi
Xem tư liệu gốc và thảo luận tại: https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao/posts/595346142276364