Lễ Tụng Tập Yếu Chư Nghi

LỄ TỤNG TẬP YẾU CHƯ NGHI 禮誦集要諸儀 Nơi tàng bản: Chùa Linh Ứng, tỉnh Hải...

Hoạt động của Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam

“Lịch sử Phật giáo Việt Nam kể từ khi truyền nhập phát triển và tồn...

Tam Vị Thánh Mẫu Cảnh Thế Chân Kinh

TAM VỊ THÁNH MẪU CẢNH THẾ CHÂN KINH 三 位 聖 母 警 世 真...

Phật Tổ Tam Kinh

Phật tổ tam kinh 佛祖三經  hay còn gọi là Tam kinh nhật tụng 三經日誦 San...

Ngũ Thánh Kinh Văn Hợp Biên

NGŨ THÁNH KINH VĂN HỢP BIÊN – 五聖經文合編 Nơi tàng bản: Ngọc Sơn từ Năm khắc in: 1928...

Pháp Bảo Đàn Kinh

PHÁP BẢO ĐÀN KINH – 法寶壇經 Kinh lưu tại: Linh Ứng Tự (chùa Hói), tỉnh Hải Dương Tổng...

Phật thuyết Trường A Hàm Kinh (bộ 6 quyển)

PHẬT THUYẾT TRƯỜNG A HÀM KINH – 佛說長阿含經 Năm khắc in: 1933 (năm Bảo Đại thứ 8) Tàng...

Tham dự buổi họp chuẩn bị cho triển lãm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc năm 2022

KẾ HOẠCH TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM  TRONG SỰ KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO...