Bật mí quy trình sản xuất giấy sắc.

Loại giấy được sử dụng để viết sắc phong là giấy Nghè – giấy sắc....

Tìm hiểu về giấy dó và ứng dụng của giấy dó

Giấy dó là loại giấy truyền thống của nước ta, để làm giấy điệp cho...