trung tâm tư liệu phật giáo việt nam

Với hàng ngàn đầu sách và tư liệu quý phục vụ quý độc giả. Được tổng hợp và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau với mong muốn phục vụ nhu cầu tìm kiếm sách đã thất truyền hoặc dừng xuất bản từ lâu. Đặc biệt là các tư liệu được viết bằng chữ Nôm hoặc Hán Nôm.

Nội dung chính

Công Bố Tư Liệu

Chuyên Môn Nghiệp Vụ

Đề Tài Nghiên Cứu

Thành Phẩm Ứng Dụng

KIẾN THỨC