thư viện an vi

Gìn giữ nét xưa – Phát huy vốn cổ

Với hàng ngàn đầu sách và tư liệu quý phục vụ quý độc giả. Được tổng hợp và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau với mong muốn phục vụ nhu cầu tìm kiếm sách đã thất truyền hoặc dừng xuất bản từ lâu. Đặc biệt là các tư liệu được viết bằng chữ Nôm hoặc Hán Nôm.