Bật mí quy trình sản xuất giấy sắc.

Loại giấy được sử dụng để viết sắc phong là giấy Nghè – giấy sắc....