Bật mí quy trình sản xuất giấy sắc.

Loại giấy được sử dụng để viết sắc phong là giấy Nghè – giấy sắc....

Sắc phong là gì? Tìm hiểu về các đạo sắc phong

Khi xem các bộ phim về thời kỳ phong kiến, hẳn chúng ta đã thấy...