Dự án phục sao 10.000 sắc phong cho các địa điểm tín ngưỡng trên khắp đất Việt

Sắc phong

10.000 sắc phong cho các địa điểm tín ngưỡng trên khắp đất Việt?

Sắc phong được coi là linh hồn của các địa điểm thờ tự. Sắc phong thần trên giấy Long Đằng vàng (giấy Nghè) là cổ vật có giá trị, cùng là di sản quý báu riêng có ở Việt Nam, nhưng ngày càng bị thất thoát do bảo quản và mất trộm.

Với tâm nguyện giữ ngọc gìn vàng, Thư viện An Vi hoàn thiện thành công giải pháp sao phục sắc phong tất cả các đời theo lối cổ: Hoa văn nhũ trên giấy Long Đằng thủ công, mượn thư pháp gia phỏng theo nét chữ cổ, đóng ấn triện đỏ, làm đúng niên hiệu và quy cách, có cả giải pháp bảo quản thẩm mỹ và lâu dài.

Nay xin kính báo rộng rãi, nếu ai có sắc phong cổ cần phục sao vui lòng đăng ký, thôn làng nghèo chưa có kinh phí cũng sẽ được hỗ trợ.

Nếu nhà thư pháp nào thạo cách phỏng theo lối viết các thời Lê, Nguyễn muốn góp sức, hoặc ai phát tâm góp tài vật công đức phôi sắc cho các nơi chưa có điều kiện, thì cũng xin liên hệ lại.

Hiện nay có lẽ đã có hàng vạn đạo sắc phong đã thất lạc, con số 10.000 sắc phong phục sao lại kia là cả một sự trăn trở.

Làm sao để gìn giữ và phát huy nét đẹp di sản của tiền nhân?

Mong mọi người đọc được tin chia sẻ đến những người cần thiết.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày lành tháng Giêng năm Tân Sửu 2021.

Tu-duc-6-sao (2)  Khai-dinh9-sao (2)