Ra mắt Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam

Sáng ngày 22/9/2022, tại chùa Đại Từ Ân (Đan Phượng, Hà Nội), Phân viện Nghiên...