Cúng dường Tam Bảo như thế nào?

Cúng dường trong Phật Giáo chính là cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo gồm có Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường cho Tam Bảo là hành động để nhắc nhở, góp phần duy trì ngôi Tam bảo được tồn tại để tiếp tục giáo hóa chúng sanh. Truyền thụ những giáo pháp giúp con người thoát khỏi bể khổ trần tục.

Đi cùng với duy trì còn là phát triển ngôi Tam bảo cho phù hợp với thời đại mới. Không bị mai một, lạc hậu. Giáo pháp đi vào đời sống những Phật tử một cách hiện đại, không giáo điều. Bảo vệ Tam bảo khỏi những thế lực quấy phá, mưu hại.

Cúng dường Tam Bảo gồm ba phần: Cúng dường Phật bảo, Cúng dường Pháp bảo và Cúng dường Tăng bảo. 

Tuy Phật đã nhập niết bàn nhưng việc cúng dường chư Phật là việc làm thể hiện sự thành kính, tôn thờ đối với Ngài. Cúng dường những món đồ ăn thức uống để hình dung đức Phật vẫn còn sống và giảng pháp cho chúng ta tu học. Đồ cúng dường là tùy vào hoàn cảnh, không nhất thiết phải bày biện hoang phí. Cúng dường chú trọng ở cái tâm đủ thành kính và thanh tịnh thì sẽ đem lại công đức. 

Bới vật, không cần đắt đỏ, cao sang, những món cúng Phật có thể kể đến như: Hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái cây, nước trong. Đôi khi thêm cơm trắng là đủ.

Cúng dường Phật bảo

Có thể cúng dường đức Phật với 5 món diệu hương như là: 

Giới hương: Để trở thành người con của Phật chúng ta cần giữ gìn 5 giới cấm

Định hương: Luôn để tâm hồn mình định tĩnh thì đó là con Phật

Huệ hương: Học hỏi giáo pháp của Phật, suy xét nghiền ngẫm và quyết tâm thực hành.

Giải thoát hương: phá trừ ngã chấp, luôn quán vô ngã, tứ đại là không, nghiệp thức phân biệt cũng là không. 

Giải thoát tri kiến hương: phá trừ luôn pháp chấp, không thấy đất, nước, gió, lửa là thật, vui buồn, sướng khổ là thật. 

Cúng dường Pháp bảo 

Cúng dường Pháp bảo là truyền lại những gì giáo pháp mà Đức Phật đã để lại.

Để có thể cúng dường Pháp bảo, đầu tiên, quý vị phải nghiên cứu và học tập theo giáo pháp của Đức Phật.  Hiểu rõ ẩn ý sâu và sự cao đẹp của giáo pháp ấy. Sau đó, khi đã đủ am hiểu hãy rộng lòng truyền lại giáo pháp cho chúng sinh. Để ai đang đau khổ trên đời đều có thể tìm được hướng đi mới, bước ra khỏi bể khổ.

Hoặc nếu có khả lực cao về tài chính, có thể xuất tiền làm ấn tông kinh điển, phổ biến ra nhiều nơi. 

Cúng dường Tăng bảo

Cúng dường Tăng bảo, Tăng ni là những đệ tử nhà Phật. Những vị thay thế Đức Phật truyền giảng giáo pháp cho chúng ta. Vì thế chúng ta cũng cần cung cấp và nuôi dưỡng các chư Tăng. Đồng thời, phải thật thành kính trân trọng khi cúng dường. 

Không cứ phải vị Tăng ở chùa này, xứ này, tuổi đạo ngần này cúng dường mới nhận được công đức. Miễn là vị chư Tăng đó ở trong hàng ngũ Tăng đoàn thì chúng ta đều có thể  cúng dường. 

Khi cúng dường, quý vị nên chọn những món cần thiết cho đời sống tu học của chư Tăng. Trong khả năng tài chính mà chọn ra những món tốt nhất. Không nên chiều theo những sở thích riêng tư của vị tăng nào đó mà cúng dường những món không hợp chánh pháp. Như vậy người cúng cũng không nhận được công đức mà người thọ nhận cũng mang tội. 

Cách cúng dường tại nhà, mỗi người Phật tử sẽ có một bàn thờ để thờ Phật, các vị bồ tát, bên cạnh là thờ ông bà. Cúng dường tại nhà bằng cách luôn để bàn sạch sẽ, hương đèn đầy đủ. Thường xuyên để ý chăm sóc bàn thờ với hoa quả tươi, nước sạch. Đó là cách thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật.

Vật phẩm cúng dường Phật là tùy tâm, nhưng tuyệt đối không được qua loa, đại khái. Đặc biệt, quý vị cần phải chọn những gì tốt nhất đẹp nhất và đầy đủ nhất trong khả năng để cúng dường. 

Chọn những trái cây tươi, ngon, không vết, không hỏng để cúng dường. Không qua quýt để dính lấy những đồ hỏng, như vậy là phạm vào tội bất kính, vô tình quý vị còn gieo nhiều ác nghiệp. 

Bố thí và cúng dường 

Trong Phật giáo bố thí mang một ý nghĩa rất khác. Không phải như bố thí của thế gian “người giàu ân thí cho những kẻ khốn khổ, bần cùng’. Bố thí trong Phật giáo là không trần trừ, đáp lại vô điều kiện với sự cầu xin của bất kỳ ai, không quan trọng là trên mình hay dưới mình, khổ hơn mình hoặc sướng hơn mình. Hễ có xin là có cho, và đã xin gì là cho nấy thì gọi là bố thí. 

Bố thí là nền tảng hay cơ sở trên con đường thành Phật. Bố thí cũng là cách để cho bản thân được hưởng sự giải thoát.

Luôn có lòng thành kính với Tam bảo, có lòng duy trì, phát triển thì Tam Bảo sẽ để lại công đức cho. Những ai đã từng hoan hỷ cúng dường, giúp trùng tu chùa chiền, tu viện đều đem lại công đức. Cứ giữ tâm trong sạch, lòng đủ thanh tịnh từ lúc trước, trong và sau khi cho đi. Rồi một ngày, công đức đủ đầy, cuộc sống sẽ không còn chịu khổ đau, tâm tính tĩnh lặng, mang lại sự an lạc trong tâm hồn.

Tóm lại, cúng dường Tam Bảo là một trong những việc làm quan trọng mà mỗi người Phật Tử cần phải am hiểu để tu hành ngày càng đắc đạo. Lòng thành nào cũng sẽ được đền đáp. Tâm tính thiện lành, sinh ra hành động thiện lành, công đức sẽ tích tụ lại ngay cả khi ta không để ý tới, lại trở nên vô cùng phước báu. Vì thế, quý vị hãy cúng dường và bố thí nhiều hơn!